X TRASA – kas tai?

„X trasa“ – tai orientacinės varžybos, kurių metu 5-12 klasių mokiniai naudodamiesi elektroniniu žymekliu turi surasti žemėlapyje pažymėtus punktus. Varžybos gali vykti tiek atviroje erdvėje – tarkim, miške; tiek uždaroje – tarkim, mokykloje. Rungiamasi individualiai. Kiekvienas moksleivis gauna po žemėlapį ir po žymeklį, kuris tvirtinamas prie piršto. Atsižymėjus startuojama, ieškoma punktų, juose atsižymima ir finišuojama. Žymeklyje esanti “Sport ident” kortelė fiksuoja bendrą laiką, per kurį buvo įveikta trasa, kiek buvo sugaišta ieškant atskirų punktų ir kiek jų buvo surasta. Trasos pagal savo sudėtingumą gali būti parengtos atsižvelgiant į amžių arba į kitus aspektus.

“X Trasa vyksta: 2019 – spalyje-lapkrityje; 220 – sausyje-balandyje.

„X trasa“ – projekto „Aktyvus Kaunas“ renginys, kurį vykdo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija.

Socialinis rengionio partneris: Kauno sporto mokykla „Gaja“.

Projektas “Aktyvus Kaunas”

2020 m. kovo mėnesio projekto „Aktyvus Kaunas“ renginių planas – ATSISIŲSTI>>

X trasa nuostatai 2020-01-20 ATSISIŲSTI>>
X trasa nuostatai 2020-01-28 ATSISIŲSTI>>

Varžybos “X-Trasa” jau vyko spalio 17d. Kleboniškio miške
Varžybos “X-Trasa” jau vyko lapkričio 20d. Kauno Rokų gimnazijoje

Projekto „Aktyvus Kaunas“ Orientavimosi sporto varžybos „X  trasa“

Š. m. sausio 20 d. Kauno Palemono gimnazijoje vyko projekto  „Aktyvus Kaunas“ orientavimosi varžybos  „X Trasa“.
Dalyvavo 5-12 klasių mokiniai iš Kauno miesto mokyklų.  Varžybos vyko  gimnazijos patalpose, kuriose dalyviai pagal specialiai parengtą patalpų planą (žemėlapį), įveikė dvi trasas – X ir Y.   Mokiniai koridoriais po visus tris gimnazijos aukštus zujo kaip pašėlę kol rado visus punktus. Baigę trasą ir suskaičiavus rezultatus buvo išsiaiškinti laimėtojai.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Projekto vykdytojas – Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.
Renginio kordinatorius Tomas Jurkuvėnas.

Š. m. sausio 28 d. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos patalpose vyko projekto  „Aktyvus Kaunas“  orientacinės varžybos  „X trasa“.
Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokiniai bėgiojo siauruose koridoriuose po mokyklos patalpas ir pagal eiliškumą ieškojo punktų remdamiesi patalpų planu (žemėlapiu). Sėkmingai buvo įveiktos dvi trasos – X ir Y.  Varžybų prizininkai buvo apdovanoti medaliais ir diplomais.
Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

rientavimosi sporto varžybos „X  trasa“

Š.m. vasario 27 d. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos patalpose vyko jau  paskutinės projekto  „Aktyvus Kaunas“ uždarų patalpų orientavimosi sporto varžybos  „X trasa“. Organizatoriai džiaugiasi dideliu Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių aktyvumu.
Varžybų metu, pagal specialiai parengtą patalpų planą (žemėlapį), dalyviai įveikė dvi trasas – X ir Y. Abiejų trasų rezultatai buvo sudedami ir išsiaiškinti nugalėtojai, jie apdovanoti medaliais ir diplomais.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto vykdytojas – Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.
Renginio koordinatorius Tomas Jurkuvėnas.