Metodininkai

Metodininkė
Evelina Grigonienė
Tel. +370 37 20 82 67, +370 37 32 32 00
El. p. evelina.svm@gmail.com

Metodininkė
Nijolė Forman
Tel. +370 37 20 82 67, +370 37 32 32 00
El. p. forman.nijole@gmail.com

Metodininkas
Tomas Jurkuvėnas
Tel. +370 621 61935, +370 37 32 32 00
El. p. tomassvm3@gmail.com

Metodininkė
Vaida Lataitė
Tel. +370 696 37469, +370 37 32 32 00
El. p. waidoote@gmail.com

Metodininkė
Gedvilė Baniulienė
Tel. +370 601 91117, +370 37 32 32 00
El. p. gedvile.baniuliene@gmail.com

Metodininkė
Šarūnė Šumskienė
Tel. +370 655 14556, +370 37 32 32 00
El. p. pudis6@yahoo.com

Metodininkė
Mireta Jurgelevičiūtė
Tel. +370 653 36566, +370 37 32 32 00
El. p. mjurgeleviciute@gmail.com

Metodininkė
Daiva Geištoraitė
Tel. +370 606 52888, +370 37 32 32 00
El. p. daivait1@gmail.com

Metodininkė
Alma Kisielienė
Tel. +370 616 19761, +370 37 32 32 00
El. p. alma.kisieliene@gmail.com

Metodininkė
Agnė Vaitkė
Tel. +370 674 76329, +370 37 32 32 00
El. p. agneksvm@gmail.com

Metodininkė
Rima Keturkienė
Tel. +370 652 86565, +370 37 32 32 00
El. p. rimaketurkiene@gmail.com

Metodininkas
Giedrius Petkevičius
Tel. +370 614 88338, +370 37 32 32 00
El. p. giedrius.svm@gmail.com