Administracija

Direktorė
Rasa Šerpytienė
Tel. +370 37 32 32 00,
El. p. rasasvm@gmail.com
Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darius Šaras
Tel. +370 37 32 32 00,
El. p. darius.svm@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sandra Televičienė
Tel. +370 37 32 32 00,
El. p. sandrasvm@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Piličiauskienė
Tel. +370 37 32 32 00,
El. p. daiva.svm@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Rakauskienė
Tel. +370 37 32 32 00,
El. p. eglerakauskienesvm@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Gvidas Valikonis
Tel. +370 37 32 32 00,
El. p. gvalikonis.svm@gmail.com