The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva (DofE)

Apie dofe programą                    

Nuo 2023 metų spalio mėn. Kauno Algio Žikevičiaus sugaus vaiko mokykla įgyvendina „The Duke of Edinburgh’s International Award“ (trumpiau – DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas – ugdyti jaunuolių talentus mokantis iš patirties, padėti išmokti įveikti iššūkius ir įprasminti savo laisvalaikį.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi jaunuolių asmeninio augimo programa. Mes, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, vykdydami šią programą, skatiname mokinius:

 • išsikelti asmeninio tobulėjimo tikslus ir jų sistemingai siekti;
 • ugdytis talentus ir didinti pasitikėjimą savimi;
 • užsiimti savanoriška veikla bei ugdyti socialinę atsakomybę;
 • užsiimti sveika gyvensena, gerinti savo fizinę formą, rūpintis savo fizine bei psichikos sveikata;
 • skatiname ugdytis komandinio darbo įgūdžius;
 • išmokti pozityviai spręsti konfliktus.

Gebėjimai, kuriuos ugdome:

 • atsakingumas
 • bendravimas
 • bendradarbiavimas
 • kūrybiškumas
 • pasitikėjimas
 • savęs pažinimas

Programos veiklos

Tam, kad ugdytųsi visapusiška asmenybė, DofE apdovanojimų programa siūlo skirtingas veiklas: sportą, įgūdžių lavinimą, savanorystę, žygius ir rezidavimo projektą.

SportasJauni žmonės yra   skatinami gerinti savo   fizinę formą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius,  rūpintis savo   fizine bei psichikos sveikata
SavanorystėDalyviai teikia  paslaugas savo   bendruomenei, užsiima savanoriška veikla ir ugdo socialinę atsakomybę
Įgūdžių lavinimasĮgalina jaunus  žmones atpažinti ir ugdyti   savo talentus, skatina pasitikėjimą savimi,   verslumą
Žygiai gamtojeJauni žmonės ugdo komandinio darbo įgūdžius,   išmoksta pozityviai spręsti konfliktus,  pradeda labiau rūpintis   savo aplinka
Rezidavimo projektasDalyviai įgyja  naujos patirties bendraudami   ir dirbdami su jiems nepažįstamais žmonėmis,  nepažįstamoje   aplinkoje, siekdami bendro tikslo

Kada vykdomos programos veiklos?

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir padedami programos vadovų, savo laisvalaikiu jų siekia.

Nauda dalyviams

 • Susiranda naujų draugų.
 • Mokosi tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu.
 • Išmėgina veiklas, kurių dar nėra mėginę.
 • Geriau pažįsta savo stiprybes ir silpnybes.
 • Patiria nuotykių.
 • Pasiruošia tolimesniems savo gyvenimo etapams.

Programos lygiai

Programa pagal amžių yra skirstoma į tris lygius – bronzos, sidabro, aukso. Juos įgyvendinus, adovanojimų ceremonijoje Vilniuje programą baigusiems dalyviams įteikiamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo tarptautinis sertifikatas kartu su lygio baigimo ženkleliu, kuris vertinamas darbdavių ir pripažįstamas užsienio universitetuose.

DofE komanda mūsų mokykloje

DofE programos koordinatorė – Sandra Televičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sandsvm@gmail.com

DofE programos vadovė – Diana Pernavienė, vyr mokytoja, agnisd@gmail.com

DofE programos žygių vadovas – Tomas Jurkuvėnas, metodininkas, tomassvm3@gmail.com

Mūsų mokyklos mokiniai, dalyvaujantys DofE programoje.

Tai įdomu

 • Jokios konkurencijos, tik savęs pažinimas ir asmeninis tobulėjimas!
 • Čia turėsite galimybę pasiekti savo išsikeltus tikslus, įgyti naujų kompetencijų.
 • Laukia naujos pažintys su  įdomiais žmonėmis!

Pastebėta, kad dalyvaujant programoje pagerėja jaunuolių bendravimo užsienio kalba įgūdžiai,  padidėja dalyvių reflektyvumas (gebėjimas analizuoti savo patirtį ir iš to mokytis). Mokiniai sustiprina tiek kritinio, tiek kūrybinio mąstymo įgūdžius, geba įsivardinti savo stiprybes ir silpnybes, atranda savo mokymosi stilių, todėl stiprėja mokymosi motyvacija bei gerėja mokymosi rezultatai. Jauni žmonės lavina ir darbui reikalingus įgūdžius, didėja jų konkurencingumas darbo rinkoje. Praplečiamas pažinčių ratas, užmezgama naudingų kontaktų ateities karjerai.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą pasaulyje: www.intaward.org

Facebook: https://www.facebook.com/DofELietuva/

Instagram: https://www.instagram.com/dofelietuva/

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla: https://www.facebook.com/1040613357597457

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla: https://www.facebook.com/1040614447597348

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla: https://www.facebook.com/1040617530930373