Asmens duomenų apsauga

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informavimo apie darbuotojo asmens duomenų tvarkymą forma

Informavimo apie darbuotojo vaizdo duomenų tvarkymą forma

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma

Privatumo politikos taisyklės

Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje taisyklės

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas