Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje įgyvendinamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“
Projekto tikslas – tobulinti Kauno miesto neformaliojo švietimo įstaigų infrastruktūrą, gerinant veiklų kokybę ir prieinamumą.
Projekto metu atnaujinta ir pritaikyta neformaliojo švietimo veiklai skirta infrastruktūra
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje.

Projekto vykdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija