Priėmimas į mokyklą

 • Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas ATSISIŲSTI
 • Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimas ATSISIŲSTI
 • Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamų papildomų paslaugų kainos ATSISIŲSTI
 • Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties forma ATSISIŲSTI
 • Tėvų prašymo dėl priėmimo į mokyklą forma ATSISIŲSTI
 • Vaiko priėmimo į mokyklą sutarties forma ATSISIŲSTI
 • Sutikimas dėl nepilnamečio asmens atvaizdo rinkimo ir naudojimo ATSISIŲSTI
 • Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugų teikimo tikslais ATSISIŲSTI
 • Mokesčio formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI
 • Prašymas dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą atleidimo ATSISIŲSTI
 • Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš NVŠ programos ATSISIŲSTI

Informacija apie NVŠ programas