Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo).

Pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitas mokymas, kodas 85.5;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
  • kita leidyba, kodas 58.19;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.