Mokyklos taryba

Pirmininkas
Vaida Lataitė

Sekretorius
Agnė Vaiktė

Nariai
Žydrūnė Jonkuvienė
Renata Steponavičienė
Neda Kalinauskaitė
Iveta Ragaišytė
Žygimantas Stankus