Viešieji pirkimai

  • 2024 m. metinis pirkimų planas ATSISIŲSTI
  • 2023 m. metinis pirkimų planas ATSISIŲSTI
  • Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas ATSISIŲSTI
  • Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės ATSISIŲSTI
  • Mažos vertės pirkimo aprašas ATSISIŲSTI
  • Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, Ašigalio g. 23, Kaune, vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas. ATSISIŲSTI
  • Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas ATSISIŲSTI