1,2 proc. parama mokyklai

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai), draugai, 

nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai, pervesdami 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti pagal LR labdaros ir paramos įstatymą. 

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą skirti 1,2 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512) gyventojai gali pateikti tik individualiai.

Paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti – atsiųsti ar atnešti – popieriniai prašymai  FR0512 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nebus nagrinėjami ir pagal juos nebus pervedama parama.

VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.