Istorija ir tradicijos

1974 metais pedagogas Algis Žikevičius surinko mokinių entuziastų būrį ir įsteigė jaunųjų eismo inspektorių klubą. Bėgant metams šio klubo veikla plėtėsi ir 1980 metais Kauno senamiestyje įsikūrė Saugaus eismo mokykla, kuriai iki 2005 m. vadovavo direktorius Algis Žikevičius. 2006 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto tarybos sprendimu mokykla buvo pavadinta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla kurioje įrengta jos įkūrėjui skirta ekspozicija. Metams bėgant keitėsi ir plėtėsi mokyklos veikla. 2003 m. rudenį mokykloje pradėjo veikti Priklausomybių prevencijos centras, 2006 m. įkurtas Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos centras.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ nusprendė reorganizuoti Kauno moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos. Veiklos tikslas – teikti mokinių poreikius atitinkančias kokybiškas žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą ir įvairovę.