Psichologai

Autorius Saugaus vaiko mokykla

Sveikatos psichologė
Nida Gruodienė
Tel. Nr.: +370 640 13115, +370 37 32 32 00
El. paštas: ngruodiene.svm@gmail.com

Sveikatos psichologė
Agnė Benikė
Tel. Nr.: +370 692 12008, +370 37 32 32 00
El. paštas: abenike.svm@gmail.com

Sveikatos psichologas
Andrius Katarskis
Tel. Nr: +370 678 09348, +370 37 32 32 00
El. paštas: akatarskis.svm@gmail.com

Psichologė
Danutė Padelskaitė
Tel. Nr: +370 676 16990, +370 37 32 32 00
El. paštas: dpadelskaite.svm@gmail.com

Psichologas
Simas Balčiūnas
Tel. Nr.: +370 630 88285, +370 37 32 32 00
El. paštas: sbalciunas.svm@gmail.com

Organizacijų psichologė
Vaiva Misiūnaitė
Tel. Nr.: +370 639 31745, +370 37 32 32 00
El. paštas: vmisiunaite.svm@gmail.com

Psichologė
Roberta Naujokė
Tel. +370 37 32 32 00
El. paštas: rnaujoke.svm@gmail.com