2prevencijos programos

 

PSICHOLOGINIAM ATSPARUMUI UGDYTI

"Visada yra dėl ko gyventi"
Prevencijos sritis: savižudybių prevencija
Tikslinė grupė: 8-12 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai.
Tikslas ir uždaviniai: supažindinti su savižudybės rizikos veiksniais, rizikos ženklais ir pagalbos galimybėmis.
Trukmė: 2 akademinės valandos.
Mokymo metodai: teorinė medžiaga, filmo "Renkuosi gyvenimą" peržiūra, anketos pildymas ir aptarimas, diskusija, grįžtamasis ryšys.
Pagalba

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymų užsiėmimai.
Tikslinė grupė: 8-12 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai.
Tikslas ir uždaviniai:
a) suteikti žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, padarinius, galimybes atpažinti vartojantį asmenį ir suteikti jam pirminę pagalbą;
b) formuoti socialinius įgūdžius, padėsiančius atsispirti socialiniam spaudimui vartoti narkotines medžiagas. Ugdyti sveikos gyvensenos poreikį.
Trukmė: 3 akademinės valandos.
Mokymo metodai: teorinė medžiaga, darbas grupėse, diskusija, praktinės užduotys, komandinės ir individualios užduotys, interaktyvūs metodai, grįžtamasis ryšys. ECAD tyrimo pristatymas tėvams.

Narkotines medziagos www

Stresas ir jo valdymo galimybių mokymai
Tikslinė grupė: 10-12 klasių mokiniai, mokytojai.
Tikslas ir uždaviniai: gilinti žinias suvokiant streso mechanizmo fenomeną. Sužinoti būdus ir gebėti juos taikyti kaip valdyti stresą, kad jis nevaldytų. Suprasti pagrindinį mus persekiojantį šaltinį - vidinius ir tarpasmeninius konfliktus. Taikyti žinias, įveikiant egzaminų baimę.
Trukmė: 3 akademinės valandos.
Mokymo metodai: teorinė medžiaga, darbas grupėse, diskusija, praktinės užduotys, komandinės ir individualios užduotys, interaktyvūs metodai, grįžtamasis ryšys.

Stresaswww

"Saugi mokykla"
Prevencijos sritis: Efektyvūs konfliktų valdymo įgūdžių tobulinimas
Tikslinė grupė: mokytojai.
Tikslas ir uždaviniai:
a) stiprinti mokytojų ir mokyklose dirbančių specialistų konfliktų ir streso valdymo kompetencijas;
b) supažindinti su pagrindiniais konfliktų sprendimų etapais ir jų metu taikomais efektyviai individualiais streso valdymo metodais, taip užtikrinant saugų mikroklimatą mokykloje.
Trukmė: 6 akademinės valandos.
Mokymo metodai: teorinė medžiaga, darbas grupėse, diskusija, praktinės užduotys, komandinės ir individualios užduotys, interaktyvūs metodai, grįžtamasis ryšys.

mokytojai www

"Laimingi tėvai - laimingi vaikai"
"Paauglystės kryžkelės"
Prevencinė sritis: Efektyvaus auklėjimo įgūdžių tobulinimas
Tikslinė grupė: 1-5 klasių ir 6-12 klasių tėvai.
Tikslas ir uždaviniai: geriau suprasti savo vaikus, išlikti ramiems kai jie išgyvena tam tikras krizes, suteikti vaikui saugumo jausmą ir galimybę daugiau pasitikėti suaugusiais, padėti jam labiau planuoti ateities perspektyvas.
Trukmė: 2 akademinės valandos.
Mokymo metodai: teorinė medžiaga, diskusija, praktinės užduotys, individualios užduotys, interaktyvūs metodai.

tevaiwww

"Atpažink"
Prevencinė sritis: patyčių prevencija.
Tikslinė grupė: 1-5 klasių mokiniai.
Tikslas ir uždaviniai: padėti vaikui įgyti efektyvesnių saugumo įgūdžių, įgauti psichologinio-socialinio atsparumo kompetencijų.
a) supažindinti vaikus, kokios situacijos, ir kodėl, yra pavojingos, bei kaip tais atvejais elgtis;
b) lavinti gebėjimus kritiškai vertinti ir apibendrinti esamą informaciją, valdyti emocijas, drąsiai išsakyti savo nuomonę ir atsispirti neigiamai įtakai;
c) supažindinti vaikus su esančios pagalbos galimybėmis. Išmokyti vaikus nebijoti ieškoti, kreiptisa pagalbos, išsakyti savo jausmus.
Trukmė: 2 akademinės valandos.
Mokymo metodai: mokomasis žaidimas "Saugus kelias namo", žinių apibendrinimui ir įtvirtinimui demonstruojami filmukai saugios elgsenos temomis (parinkti pagal amžiaus grupę iš interneto), skatinami pokalbiai, diskusijos, apibendrinimas.

Patycios
 
 
KŪRYBINIAM IR ANALITINIAM MĄSTYMUI UGDYTI

"Pokalbiai rimtomis temomis"
Tikslinė grupė: 9-12 klasių mokiniai
Tikslas ir uždaviniai:
a) lavinti gebėjimą kūrybiškai žvelgti į pasaulį, ugdyti tolerantiškumą ir pozityvią nuostatą, kad gyvenime egzistuoja daug skirtumų ir dėl to mes tik esame "turtingesni".
b) padėti vaikui lavinti viešo kalbėjimo įgūdžius, diskutuoti argumentuojant ir gebėjimą išklausyti.
Trukmė: 2 akademinės valandos.
Mokymo metodai: remiantis Lietuviškame dokumentiniame filme kino režisierės Giedrės Beinoriūtės "Pokalbiai rimtomis temomis" pateiktomis metodikomis paliečiamos įvairios temos: santykiai su žmonėmis, vienatvės jausmas, Dievas, meilė, netektis, kūryba, tiesiog žmogiškoji egzistencija.

kurybinis mastymas

KARJEROS PASIRINKIMO IR PLANAVIMO KOMPETENCIJOMS UGDYTI

"Pažink save"
Tikslinė grupė: 10-12 klasių mokiniai
Tikslas ir uždaviniai:
a) skatinti asmeniškai atrasti save: pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, atskleisti savo kūrybinį potencialą, renkantis tolimesnį mokymosi kelią;
b) ugdyti kritinio mąstymo kompetencijas, sprendžiant problemas bei priimant sprendimus ir atsakomybes.
Trukmė: 5 akademinės valandos.
Mokymo metodai: teorinė medžiaga, testai, darbas grupėse, praktinių atvejų analizė, diskusija, praktinės užduotys, komandinės ir individualios užduotys, interaktyvūs metodai, grįžtamasis ryšys. Praktinės užduotys sudaro apie 70 proc. mokymų trukmės..

Pazink save www


 

 

 

 

 

 

 

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.