Vadovų darbotvarkės
 
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos direktorės Rasos Šerpytienės darbotvarkė

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.15

Antradienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.15

Trečiadienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.15

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

11.30 – 12.15

Penktadienis

7.30 – 15.15

11.30 – 12.15

 
Pagrindinės veiklos

Data

Laikas

Veikla

Kasdien

7.30 – 11.30

Susipažinimas su dokumentais, jų rengimas, materialinių, finansinių ir kitų išteklių poreikio analizė ir aptarimas,ūkinės veiklos klausimai.

Kasdien

14.00 – 16.30

Ugdymo proceso organizavimo klausimai, pagal galimybes dalyvavimas mokyklos organizuojamuose renginiuose.
 Taip pat žiūrėti:
* Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos mėnesio veiklos plane;
* Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane.
Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Vieta

4,11,18, 25

10:00
Mokyklos administracijos vadovų
pasitarimas ugdymojo proceso vyksmo.
  Direktoriaus kabinetas
7,12,19, 26 10:00
Pasitarimas materialinių, finansinių
išteklių, ūkinės veiklos klausimais
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui,
ūkvedys, administratorius
Direktoriaus kabinetas
8 14:00
Ugdymo proceso vyksmo, vykdant
neformaliojo vaikų švietimo fizinio
aktyvumo ir sveikos gyvensenos
krypties programas, dokumentų peržiūra.
Sandra Televičienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui kabinetas
12 10:00
„Mokinių socialines emocines
kompetencijas ugdančios prevencijos
programos“ vykdymas
Mokyklos psichologai,
metodininkai dalyvaujantys
programos vykdyme
Psichologų kabinetas
13 14:00
Pranešimas „Jaunimo planeta.
Žalingų medžiagų vartojimas ir
socialiniai veiksniai. Kaunas, 2018“
Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologams.
  KPKC
14 14:00
Ugdymo proceso vyksmo, vykdant
neformaliojo vaikų švietimo ekologijos
krypties programas, dokumentų peržiūra
Eglė Rakauskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui kabinetas
19 13:00
Pasitarimas dėl projekto
„Aktyvus Kaunas“ įgyvendinimo
Projekto koordinatorė, vykdytojai
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Eglės Rakauskienės kabinetas
20
14:00
2020 metų veiklos plano
darbo grupės pasitarimas
Darbo grupės nariai Direktoriaus kabinetas
27
10:00
Dalyvavimas LL3 seminare
„Mokyklos bendruomenės įgalinimas“
  KPKC
27
14:00
Pranešimas „Jaunimo planeta. Žalingų
medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai.
Kaunas, 2018“ Kauno miesto ugdymo
įstaigų socialinių pedagogų
metodiniame pasitarime
  KPKC
Pagal poreikį  

Įsakymų, darbo tvarkų aprašų rengimas,

susipažinimas su dokumentais

   

 

 

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien413
Vakar503
Šią savaitę916
Šį mėnesį9628
Viso206409

2020 lapkričio 24, Antradienis 14:27