KONKURSAS
KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (toliau – Mokykla), Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ašigalio g. 23., tel. (8 37) 323 200, faks. tel. (8 37) 424980, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190143547, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareigoms ( 1 etata) užimti. Darbo sutartis terminuota – 1 metai.
1. Darbo pobūdis:
organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą, jo planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, vykdyti su neformaliuoju vaikų švietimu (toliau – NVŠ) susijusius tyrimus, derinti ir rengti NVŠ užsiėmimų tvarkaraščius, konsultuoti mokytojus rengiant NVŠ programas, organizuoti ir vykdyti NVŠ pedagoginę priežiūrą, užtikrinti NVŠ mokinių dalyvavimą miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, varžybose. Vykdyti mokinių pasiekimų apskaitą, inicijuoti naujų ugdymo (si) programų, technologijų diegimą,  NVŠ veiklos vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, vertinti ir analizuoti NVŠ kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su NVŠ veikla, reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti Mokyklos direktoriaus pavedimus.
2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1.Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją.
2.2. Ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
2.5. Žinoti Mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą ir neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
2.6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
2.7. Vairuoti automobilį ir turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3.3. Gyvenimo aprašymą.
3.4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) vyks 2019 m. rugsėjo 13 d. 14.00 val.
Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.           
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, 2019 m. rugpjūčio 29 d., darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (12.00-12.45 – pietų pertrauka) mokyklos raštinėje adresu: Ašigalio g. 23, Kaune.
Dokumentų priėmimo pabaiga - 2019 m. rugsėjo 11 d. 15.00 val.
Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos direktorė Rasa Šerpytienė, tel. 8(37) 323 200, 8615 41054.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien593
Vakar533
Šią savaitę4322
Šį mėnesį13651
Viso610327

2022 rugsėjo 25, Sekmadienis 23:22