NAUJIENOS

Spalio 18 d. minima Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena.


Tema yra sudėtinga, nelengva apie ją kalbėti, bet būtina ir toliau informuoti ir priminti visuomenei ypač jauniems žmonėms, kad šis reiškinys yra, ir turime neprarasti budrumo. Be to, kiekvienas atvejis sukelia ypač skaudžias pasekmes artimiesiems, šeimai ir visuomenei.  Jeigu žiniasklaida informuoja, kad dingęs ir ieškomas žmogus, ši žinia paliečia kiekvieną iš mūsų asmeniškai ir skausmingai: atsiranda nerimas, nesaugumo jausmas, nepasitikėjimas, vystosi kiekvieną artimo žmogaus žingsnį kontroliuojantis elgesys, pasaulis atrodo grėsmingas.


    Kiekvienais metais apie 1,2 mln. vaikų visame pasaulyje yra parduodami į sekso vergiją. Tačiau prekyba žmonėmis, tame tarpe ir vaikais, neapsiriboja vien seksualine vergove, kaip dažniausiai manoma. Vaikai ir jauni žmonės taip pat yra išnaudojami priverstiniam darbui, organų pardavimui, išmaldos prašymui arba smulkioms vagystėms, nusikalstamai veiklai, neteisėtam įvaikinimui, ankstyvosioms santuokoms ir kitokioms išnaudojimo formoms.
Kas yra prekyba žmonėmis? Kaip galima apibudinti šitą reiškinį?
Tai yra labai sunkus nusikaltimas, kuris labai aiškiai yra apibrėžtas Lietuvos  baudžiamajame kodekse.  Bendrais bruožais šis reiškinys susideda iš trijų aspektų: nusikalstami veiksmai, poveikio priemonės tiek psichologinės, tiek fizinės ir išnaudotojiškas tikslas, kuris ir apibrėžia pačią esmę šio reiškinio. Kalbant apie poveikio priemones būtų svarbu labai paminėti manipuliacijas, kurių pasėkoje tiek vaikai, tiek suaugę papuola į nusikaltėlių tinklus. Nusikaltėliai, kurių dažniausias tikslas yra pasipelnyti, puikiai išmano manipuliacijų subtilybes ir  pasinaudodami vidiniais ir išoriniais veiksniais, siekia savo tikslo.
Pagrindiniai vidaus veiksniai:
•nestabili materialinė asmens būklė, skatinanti imtis neteisėtos veiklos arba išvykti uždarbiauti į užsienio valstybes;
• sunkiai įsitvirtinanti lyčių lygybė – į moterį vis dar neretai žiūrima kaip į seksualinių paslaugų teikėją;
• šeimos, kaip socialinės vertybės, menkėjimas; nepasitikėjimas šeimos nariais ir pagalbos institucijomis.
• pinigų, kaip esminės vertybės, aukštinimas visuomenėje, skatinantis jaunus žmones ieškoti lengvo ir greito uždarbio.
Pagrindiniai išorės veiksniai:
• didelė prostitucijos paslaugų paklausa;
• ekonominės gerovės skirtumai;
• psichologiniam atsparumui ugdyti prevencijos spragos švietimo sistemoje.
Šiandien pasaulyje egzistuoja daugybė prekybos žmonėmis formų. Jos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais.
Pavojai vaikinams:
1) Priverstinis darbas žemės ūkyje, pramonėje, statybose (Išnaudojimas prasideda, kai žmogus neturi tesės pasitraukti iš tos veiklos, dirba už menamą skolą ar tiesiog įkalintas kokiose nors patalpose, yra šantažuojamas, jam nemokami pinigai).
2) Priverstinis įtraukimas į nusikalstamą veiklą. Tai gali būti narkotikų, ginklų gabenimas, vagystė, žmogžudystė, žalos darymas. Nusikaltimai daromi už skolą, esant fiziniam ar psichologiniam smurtui).
3) Seksualinių paslaugų teikimas. Turi teikti seksualines paslaugas kitiems vyrams.
4) Pardavimas į armiją, teroristų/smogikų grupuotėse (tai nauja prekybos vyrais/vaikinais forma).
Išnaudojimo grėsmės vaikams:
1) Išnaudojimas pornografijos gamybai (Dažniausiai išnaudojami nepilnamečiai ir mažamečiai tiek mergaitės, tiek berniukai).
2) Elgetavimas, priverstinis darbas, vagystės.
3) Prostitucija.
4) Organų šalinimas.
Prekybos merginoms formos:
1) Išnaudojimas seksualinių paslaugų versle. Išnaudojamų moterų amžius smarkiai pajaunėjo.
2) Priverstinis gimdymas. Jaunos moterys gali būti priverstos gimdyti vaikus nuo žinomo ar nežinomo tėvo su sąlyga, kad paskui turės vaiką atiduoti.
3) Priverstinė santuoka. (Dar vadinama “žmonos paštu”). Nukentėjusios įtraukiamos į prekybos žmonėmis verslą, gundomos geru vedybiniu gyvenimu užsienyje).
4) Išnaudojimas namų ūkyje.
5) Išnaudojimas pramonėje ar žemės ūkyje.
6) Narkotikų pervežimas. Pavyzdžiui, prekeiviai už tariamą išlaisvinimą iš viešnamio paprašo nuvežti siuntinį į kitą valstybę, prižadėdami, kad atlikusios šį darbą, galės grįžti namo.
Prevencija ir pagalba ( Kas gali padėti, kad netaptum manipuliacijų auka?):
• Ankstyvos žinios apie šį nepageidautiną reiškinį, prevencinė veikla mokyklose.
• Kritinio mąstymo ugdymas: gebėjimas vertinti reiškinio grėsmes ir galimybes.
• Aukšta savivertė.
• Pakeisti vidinį įsitikinimą „ Man taip nenutiks“. Neprarasti budrumo.
• Ryšys su šeimos nariais.
• Socialinių ryšių palaikymas (draugai, mokyklos bendruomenė ir t.t.)
• Interesų gausa.
• Gebėjimas prašytis pagalbos.
• Prieš priimant sprendimą, kuris turi grėsmės tikimybę, pasitarti su artimais žmonėmis ar specialistais.

Šaltiniai:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Prekyba_%C5%BEmon%C4%97mis
https://www.gelbekitvaikus.lt/vaik%C5%B3-socialinio-apleistumo-ma%C5%BEinimas/prekybos-%C5%BEmon%C4%97mis-prevencija
https://www.youtube.com/watch?v=_B6E8m0QITw&ab_channel=Virtualiedukacin%C4%97biblioteka
"Dvi mažos mergaitės" yra trumpas animacinis filmukas, besiorientuojantis į jaunas moteris iš Rytų Europos, siekiant perspėti jas apie prekybos žmonėmis pavojų.
https://www.youtube.com/watch?v=2G_w2nHGgTw&ab_channel=Gelb%C4%97kitvaikus

Medžiagą apibendrino pasichologė Nida Gruodienė.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien359
Vakar425
Šią savaitę2356
Šį mėnesį9537
Viso232350

2021 sausio 23, Šeštadienis 22:02