NAUJIENOS

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos ugdymo proceso nuotoliniu būdu įgyvendinimas:

neformaliojo vaikų švietimo programų užsiėmimai pagal tvarkaraštį bus organizuojami naudojantis internetiniu ryšiu ir internetinio socialinio komunikavimo programomis www.saugausvaikomokykla.lt, Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštu (esant galimybėms ir kitomis nemokamomis platformomis, o nuo balandžio 1 d. papildomai naudojantis „Google classroom“. Nuotolinio ugdymo būdą ir priemones pasirinks mokytojas, įvertinęs, kokia programos dalis (ar visa programa) tiktų nuotoliniam darbui su vaikais.


Organizuojant ugdymo procesą  mokytojai bei mokiniai (tėvai/globėjai) turi turėti:
• interneto ryšį;
• išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę;
• vyresni nei 13 metų mokiniai esamą/susikurtą el. paštą „Google“ platformoje;
• tėvai, vaikams iki 13 m., sukuria „Google gmail“;
• Mokytojai naudoja mokyklos sukurtą arba savo el. paštą „Google“ platformoje;
• mokyklos interneto svetainėje skelbiama naujausia informacija tėvams, siekiant aktyvaus  tėvų komunikavimo su mokytojais ir Mokyklos administracija;
• mokytojai parengia užduočių paketus, numato veiklas, suderindami su direktoriaus pavaduotojais ugdymui, ir bendrauja su mokiniais uždarose grupėse.
Mokytojų funkcijos valdant grupę:
• Visiems grupės nariams mokytojas paskelbia savo tel. Nr.
• nustatyti grupės taisykles (grupę gali matyti ir prie jos prisijungti tik konkrečios programos dalyviai, Mokyklos administracija. Kiekvienas dalyvis gali rašyti įrašus, kelti video, siųsti word, pdf ir kt. formatu dokumentus ir pan.);
• kaskart, jungiantis prie grupės reikia paskelbti užsiėmimo temą, tikslą, uždavinius, priemones, užduotis, grįžtamojo ryšio formą;
• skelbti naujienas ir naudingą informaciją susijusią su ugdymu.
• tvarkyti grupės narių įrašus (patvirtinti / atmesti narių įrašus, prižiūrėti kalbos kultūrą ir pan.);
• stebėti ir fiksuoti užsiėmimų lankomumą;
• mokytojas palaiko su tėvais ryšį jam patogiu būdu, paaiškindamas kaip aktyvuoti savo vaikų nuotolinio mokymosi paskyras;
• mokytojas susitaria dėl grįžtamojo ryšio apie mokinio atliktas užduotis su tėvais ir mokiniais;
• Mokytojas užpildo elektroninę veiklų kalendoriaus versiją, patvirtintą Mokyklos direktoriaus įsakymu, kuri karantino laikotarpiu tampa neformaliojo ugdymo dienynu, kiekvieną pirmadienį ją pateikdamas savo veiklos krypties direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Kalendorius pildomas po kiekvieno užsiėmimo.
• Mokėjimo tvarka už neformalųjį vaikų švietimą kol kas išlieka ta pati iki to laiko, kol savivaldybė nustatys kitaip. Apie pasikeitimus iš karto informuosime.
Psichologų veikla:
• nurodytais el. adresais teikia nemokamas konsultacijas mokiniams, jų tėvas/globėjams, mokytojams;
• teikia rašytinius, video patarimus, konsultacijas mokytojų sukurtoms ugdymo programų „Google clasroom“ grupių nariams.
Gerosios patirties sklaida, metodinių grupių pasitarimai, vyksta video konferencijos, pagal veiklos kryptis, uždarose grupėse ir bendroje, atviroje, pagal poreikį sukviestoje grupėje.   
Informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, pagal veiklos kryptis, koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
Dėkojame, kad esate su mumis.


Smulkesnią informaciją teikia direktorė Rasos Šerpytienės tel. 8615 41054

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien77
Vakar208
Šią savaitę1071
Šį mėnesį643
Viso148383

2020 liepos 04, Šeštadienis 08:36